BUDYNEK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ / Turyn

Konkurs architektoniczny zamknięty
Paczowski & Fritsch Architectes

2001