II NAGRODA

SZKOŁA PODSTAWOWA + BAZA SPORTOWA / EshSur-Alzatte 

konkurs architektoniczny 
BESCH de COSTA ARCHITECTES

2007