TECHNIKUM ZAWODOWE / Luksemburg

Projekt architektoniczny i wykonawczy
Archibureau Jacek Pawłowski

2001-2005