ZESPÓŁ HOTELOWY / Grimentz

projekt architektoniczny zrealizowany
Paczowski & Fritsch Architectes

2005-2009